OFERTA

Projektowanie wnętrz i nadzór nad realizacją inwestycji

Pierwsze spotkanie lub rozmowa ma charakter niezobowiązujący. Spotkanie odbywa się na terenie planowanej inwestycji lub w innym wybranym miejscu. Podczas rozmowy Inwestor z Architektem ustalają zakres projektu, określają cele współpracy, omawiają dostępne warianty i terminy, wstępnie definiują preferowaną funkcję stylistykę wnętrz. Po rozmowie przygotowywana jest oferta na wykonanie projektu wykończenia i wyposażenia wnętrz.

Po akceptacji oferty podpisywana jest umowa współpracy. Następnie Architekt dokonuje pomiaru pomieszczeń i wykonuje dokumentację fotograficzną zastanych wnętrz oraz ocenia możliwości techniczne danej przestrzeni. Jest to również czas na dokładniejsze omówienie oczekiwań Inwestora dotyczących  funkcji i ergonomii pomieszczeń, preferowanej stylistyki, kolorystyki, wysokości budżetu przeznaczonego na wykończenie i wyposażenie wnętrz.

Kolejnym etapem jest wydzielenie pomieszczeń, stworzenie układu funkcjonalnego ścian działowych i elementów wyposażenia, w zależności od możliwości konstrukcyjnych danego obiektu. Jest to ważny etap projektu ze względu na funkcjonalność i ergonomię w późniejszym użytkowaniu przestrzeni. Układ funkcjonalny determinuje kolejne etapy projektowe.

Po akceptacji układu pomieszczeń następuje wykonanie fotorealistycznych wizualizacji 3D przedstawiających aranżację wszystkich projektowanych wnętrz. Wizualizacje obrazują ogólne zasady rozwiązań estetycznych, materiałowych, kolorystycznych i oświetleniowych, a ich celem jest przedstawienie wypracowanej wizji.

Po akceptacji wizualizacji wnętrz, na ich podstawie wykonywany jest pakiet wykonawczy. Jest to zestaw zwymiarowanych rysunków dla wykonawców zawierający:

  • układ ścian działowych jeśli wymagany - (ściany lub ich części do wyburzenia; układ nowych ścian działowych)

  • układ ułożenia posadzek

  • układ sufitów podwieszanych

  • rysunki nietypowych zabudów gipsowo-kartonowych jeśli występują

  • układ punktów wyjściowych dla instalacji elektrycznej - (układ oświetlenia, gniaz i włączników)

  • układ punktów wyjściowych dla instalacji wodno-kanalizacyjnej

  • układ okładzin ściennych (farby, tapety, tynki dekoracyjne, płytki elewacyjne)

  • rysunki mebli na wymiar wraz ze specyfikacją

  • szczegółowy projekt kuchni

  • szczegółowe projekty łazienek

Na zakończenie procesu projektowego przygotowywana jest lista wszystkich użytych materiałów i elementów wyposażenia wnętrz stanowiących integralną całość zaprojektowanej przestrzeni. Zestawienie zawiera konkretne modele wraz ze wskazaniem dystrybutora lub producenta, orientacyjną ceną i szacowaną potrzebną ilością.

Nadzór autorski polega  na przekazaniu założeń projektowych wykonawcom, instalatorom, stolarzom oraz na wizytach architekta w miejscu inwestycji związanych z kontrolą zgodności realizacji z projektem i rozwiązywaniem bieżących kwestii wykonawczych. Są to również wyjazdy do sklepów, na których Architekt razem z Inwestorem wybierają poszczególne elementy wykończenia i wyposażenia wnętrz.

Architekt organizuje sesję fotograficzną dokumentującą powstałe dzieło!

Inwestor otrzymuje pamiątkowe fotografie.

Na koniec współpracy Architekt przekazuje Inwestorowi klucze do nowego, świeżego, gotowego do zamieszkania mieszkania/domu! 

Finalizację projektu i procesu wykonawczego świętujemy lampką szampana!

PIERWSZE SPOTKANIE LUB
ROZMOWA
INWENTARYZACJA
UKŁAD FUNKCJONALNY
ARANŻACJA WNĘTRZ
PAKIET WYKONAWCZY
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
NADZÓR
AUTORSKI
KOORDYNACJA
ZAMÓWIEŃ
I DOSTAW

Koordynacja zamówień i dostaw przez Architekta zwalnia z tego obowiązku Inwestora. Architekt kompletuje oferty u dostawców, składa zamówienia, organizuje dostawy, rozpatruje ewentualne reklamacje. Architekt ściśle współpracuje z wykonawcami bez potrzeby obecności Inwestora. Do Inwestora należy akceptacja wyborów Architekta i opłacanie dostarczanych faktur.

SESJA FOTOGRAFICZNA
FINAŁ