OFERTA

Projektowanie wnętrz i nadzór nad realizacją inwestycji

PIERWSZE SPOTKANIE LUB
ROZMOWA TELEFONICZNA

Pierwsze spotkanie lub rozmowa telefoniczna ma charakter niezobowiązujący. Spotkanie odbywa się przy filiżance pysznej kawy. Podczas rozmowy Inwestor z Architektem ustalają zakres projektu, określają budżet, cele współpracy, omawiają dostępne warianty i terminy, wstępnie definiują preferowaną funkcję stylistykę wnętrz. Po rozmowie przygotowywana jest oferta na wykonanie projektu wykończenia                     i wyposażenia wnętrz uwzględniająca oczekiwania Inwestora.

INWENTARYZACJA I WIZJA LOKALNA

Po akceptacji oferty podpisywana jest umowa współpracy. W dniu podpisania umowy Architekt przyjeżdża na miejsce inwestycji i dokonuje inwentaryzacji, wizji lokalnej, dokumentuje zastaną przestrzeń oraz ocenia jej możliwości techniczne. Projekt wykonywany jest na podstawie projektu budowlanego, jeżeli inwestor nie posiada projektu budowlanego potrzebne jest rzeczywiste wymiarowanie przestrzeni.

ANALIZA POTRZEB

Jest to czas na dokładniejsze omówienie oczekiwań Inwestora dotyczących  funkcji i ergonomii pomieszczeń, preferowanej stylistyki, kolorystyki, rozwiązań materiałowych i oświetleniowych. Architekt przeprowadza szczegółowy wywiad z Inwestorem celem precyzyjnego ustalenia preferencji użytkowych i estetycznych, które będą uwzględnione                 w kolejnych etapach projektu.

UKŁAD FUNKCJONALNY

Kolejnym etapem jest wydzielenie pomieszczeń, stworzenie układu funkcjonalnego ścian działowych i ustawienie elementów wyposażenia         w sposób jak najbardziej funkcjonalny, uwzględniający preferencje Inwestora i możliwości konstrukcyjne projektowanego obiektu. Architekt przygotowuje kilka wersji układu, z czego wspólnie z Inwestorem wybierają najkorzystniejsze rozwiązania, co generuje ostateczny układ funkcjonalny będący wynikową przedstawionych propozycji.

ARANŻACJA WNĘTRZ

Po akceptacji układu funkcjonalnego pomieszczeń następuje wykonanie fotorealistycznych wizualizacji 3D przedstawiających aranżację wszystkich projektowanych wnętrz. Wizualizacje obrazują ogólne zasady rozwiązań estetycznych, materiałowych, kolorystycznych i oświetleniowych, a ich celem jest przedstawienie wypracowanej wizji. Pierwsza wersja wizualizacji uwzględnia ogólne preferencje Inwestora dotyczące stylu wykończenia wnętrz jednocześnie zawierając propozycje Architekta. Po przedstawieniu wstępnych wizualizacji następują ich poprawki według uwag Inwestora.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Po akceptacji wizualizacji wnętrz przygotowywana jest lista wszystkich użytych w projekcie materiałów i elementów wyposażenia wnętrz stanowiących integralną całość zaprojektowanej przestrzeni. Lista zawiera gotowe oferty od dostawców drzwi, podłóg, oświetlenia, wyposażenia łazienek, mebli na wymiar itd. Zestawienie zawiera konkretne modele wraz ze wskazaniem dystrybutora lub producenta, orientacyjną ceną i szacowaną potrzebną ilością.

PAKIET WYKONAWCZY

W międzyczasie kompletowania zestawienia materiałów i elementów wyposażenia wnętrz, po akceptacji wizualizacji wnętrz, na ich podstawie wykonywany jest pakiet rysunków wykonawczych. Jest to zestaw zwymiarowanych rysunków dla wykonawców zawierający:

  • układ ścian działowych jeśli wymagany - (ściany lub ich części do wyburzenia; układ nowych ścian działowych)

  • układ ułożenia posadzek, listew przypodłogowych

  • układ sufitów podwieszanych, listew przysufitowych

  • rysunki nietypowych zabudów gipsowo-kartonowych jeśli występują

  • układ punktów wyjściowych dla instalacji elektrycznej - (układ oświetlenia, gniazd i włączników, zasilanie urządzeń)

  • układ punktów wyjściowych dla instalacji wodno-kanalizacyjnej

  • układ okładzin ściennych (farby, tapety, tynki dekoracyjne, płytki elewacyjne, sztukaterie itd.)

  • rysunki mebli na wymiar wraz z ich specyfikacją materiałową

  • szczegółowy projekt kuchni

  • szczegółowe projekty łazienek

NADZÓR
AUTORSKI

Nadzór autorski obejmuje konsultacje mailowe i telefoniczne, wizyty                  w sklepach, salonach sprzedaży i wzorcowniach oraz wizyty na miejscu inwestycji. W ramach nadzoru autorskiego Architekt przekazuje założenia projektowe wykonawcom i instalatorom, kontroluje zgodność realizacji               z projektem, ocenia wprowadzanie rozwiązań zamiennych, bierze udział          w odbiorze inwestycji od wykonawcy. Nadzór autorski odbywa się na prośbę Inwestora.

SESJA FOTOGRAFICZNA

Architekt organizuje sesję fotograficzną dokumentującą powstałe dzieło!